DAIKIN siltumsūkņu reklāmas video sērija

Video producēšana uzņēmumam Siltumsuknis.lv

Sižets: "Ir lietas, par kurām ir vērts padomāt savlaikus"
Zīmola DAIKIN reklāmas video sērija uzņēmumam Siltumsuknis. Galvenais mērķis bija izveidot video sēriju par siltumsūkņu galvenajām priekšrocībām. Mūsu komanda izveidoja sižetu sēriju, sagatavoja noskaņu vadlīnijas, izveidoja scenāriju, organizēja aktieru un vietu atlasi, kam sekoja pēcapstrāde.