MIDEA siltumsūkņu Ziemassvētku reklāmas video sērija

Video producēšana uzņēmumam Siltumsuknis.lv

Sižets: video "Viens pats mājās" stilā
Zīmola MIDEA reklāmas video sērija uzņēmumam Siltumsuknis. Galvenais mērķis bija izveidot video sēriju par siltumsūkņu galvenajām priekšrocībām. Mūsu komanda izveidoja sižetu sēriju, sagatavoja noskaņu vadlīnijas, izveidoja scenāriju, organizēja aktieru un vietu atlasi, kam sekoja pēcapstrāde.